پنجره دو جداره کشویی

پنجره UPVC - پنجره یو پی وی سی

یکی از انواع پنجره دوجداره upvc، پنجره دوجداره کشویی است که در کشور ما به علت سابقه نجره های قدیمی کشویی طرفداران خود را دارد. شاید بیشترین علت در این موضوع را بتوان کاربری پنجره کشویی را نسبت به پنجره لولایی دانست، اینکه پنجره کشویی هیچ فضایی را اشغال نمی کند و به راحتی به موازات بر روی لنگه کناری خود حرکت می کند.

 

مطالب و مقالات
Top