درب فولکس واگنی

Tilt & Slide

این نوع از درب به دلیل یراق آلات خاص خودمصارف خاصی دارد و سیستم بازشوی این پنجره به صورت ریلی و مانند ماشین های فولکس واگن می باشد مزایای آن عبارت است از:

الف-باز شدن (سش)باز شو تا زاویه 45 درجه

ب-هنگام باز و بسته شدن هیچ فضایی اشغال نمی شود

ج-دارای سه نوع مختلف اتومات، نیمه اتومات و معمولی

 

در این تصویر از یراق فولکس واگنی در بازشوی درب استفاده شده البته میبایست در وزن درب ها دقت بیشتری کرد و نبایستی اندازه این بازشو بیش از حد بزرگ باشد تا بازشو وزن مناسبی برای استفاده داشته باشد یت بازشوی فولکس واگنی نسبت به بازشوی کشویی یکی از مزیت های بازشوی فولکس واگنی این است که درب نسبت به مدل کشویی دارای فیتینگ بیشتری است و این قابلیت به این دلیل است که درب از چهارچوب خود کاملا جدا شده و بعد در ریل جانبی بروی لت ثابت قرار میگیرد.

مطالب و مقالات
Top